Het bestuur

 
Organisatiestructuur SESH vanaf 1.12.2017
 
Voorzitter  ad. interim  John Mayers  / 2de   Ko van Aartsen         
 
Secretaris Irma Scholten / 2de Ko van Aartsen
 
Penningmeester Monique Strijdonck  / 2de  Penningmeester Edwin Kool
 
Edwin Kool Hoofd verkeerscoördinator
 
Peter Hendriks  Algemeen coördinatie
 
Gerda Beek  Communicatie pr en website