Bedrijven

 
Stichting Evenementen Stad Hoorn is een non-profit organisatie.

Door het inzetten van haar vrijwilligersbestand wil SESH evenementen en activiteiten mogelijk maken en/of te organiseren in en rondom Hoorn. 

Elk bedrijf kan contact opnemen met SESH voor het organiseren van activiteiten en evenmenten of het ondersteunen daarvan.

Te denken valt aan verkeersbegeleiding, promotie, catering e.d.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen klik hier